Tuesday, 5 March 2013

Saturday, 2 March 2013


ASSIGNMENT MODUL 2

TUGASAN INDIVIDU WAJIB MODUL 2 (ESEI)

Pastikan tugasan tuan/puan telah lengkap dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Arahan:  Tugasan ini mengandungi 3 soalan.  Tuan/puan hanya perlu menjawabSATU sahaja daripada TIGA soalan tersebut.

Soalan 1.
a)  Berdasarkan video klip ucapan YAB Dato’ Sri Najib bin Hj Tun Abdul Razak, nyatakan anjakan paradigma yang telah dirancang untuk merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.   (11 markah)
b) Agenda kelima dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) ialah memastikan seorang Pengetua atau Guru Besar yang berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.  Bincangkan bagaimana anda sebagai pemimpin Instruksional dapat mewujudkan iklim sekolah yang positif untuk merealisasikan agenda kelima tersebut dengan jayanya berserta contoh.  (14 markah)

Soalan 2.
Anda ditugaskan menguruskan Temasya Sukan Tahunan Sekolah,
Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil sebelum, semasa dan selepas temasya tersebut.

Soalan 3
Senario
 Cikgu Shaari, seorang guru Bahasa Malaysia  telah mendapati dua orang muridnya; Salleh bin Sudin dan Mariah binti Aman  tidak menyiapkan kerja rumah yang telah diberikan dua minggu lalu. Walaupun beliau telah beberapa kali mengingatkan murid ini supaya menyiapkan tugasan mereka, namun tugasan itu masih gagal disiapkan. Oleh itu, cikgu Shaari telah bertindak merotan murid berkenaan di hadapan kelasnya yang menyebabkan  betis kedua-dua murid tersebut cedera.
 Soalan:    Sebagai pemimpin sekolah anda diminta membuat ulasan terhadap senario di atas. Nyatakan komen anda tentang tindakan guru berkenaan dan perbincangan haruslah meliputi aspek-aspek perundangan.  Berikan juga pandangan anda tentang proses tindakan yang perlu dilakukan oleh guru tersebut sebelum mengambil tindakan.

Friday, 1 March 2013

Tuesday, 26 February 2013SENARAI ASSIGNMENT DAN AKTIVITI
 YANG PERLU DISELESAIKAN 
MODUL 1

ASSIGNMENT : MODUL 1

(1)      TUGASAN INDIVDU (WAJIB)
Berdasarkan kerangka modul yang dipelajari dalam Modul 1, jelaskan kepentingan kompetensi-kompetensi yang perlu ada pada seseorang pemimpin dalam menerajui organisasi.
Jawapan anda hendaklah berdasarkan persekitaran organisasi masing-masing. Panjang jawapan tidak melebihi empat muka surat.  
Markah akan diberikan untuk aktiviti ini.


(2)      Aktiviti Visi Sekolah

Soalan:  Bagaimanakah visi sesebuah sekolah dapat merubah sekolah berkenaan kepada tahap yang lebih baik?  Huraikan dengan ringkas (tidak lebih dari 80 perkataan).
Masa:  60 min.

(3)      TUGASAN INDIVDU (WAJIB)

Berdasarkan kerangka modul yang dipelajari dalam Modul 1, jelaskan kepentingan kompetensi-kompetensi yang perlu ada pada seseorang pemimpin dalam menerajui organisasi.
Jawapan anda hendaklah berdasarkan persekitaran organisasi masing-masing. Panjang jawapan tidak melebihi empat muka surat.  
Markah akan diberikan untuk aktiviti ini.


(4)FORUMS KENA MASUK
Learning forums
Topic
Forum
Description
Discussions
Subscribed
BERFIKIRAN STRATEGIK
Apakah pandangan anda terhadap kompetensi proaktif untuk menjana pemikiran strategik dalam kalangan pemimpin pendidikan.
6
Yes


(4)    GLOSARI KENA CARI

Jangka masa: 30 minit
Anda dikehendaki mendefinisikan dua istilah berdasarkan istilah yang telah dipelajari dalam Modul Dasar dan Hala Tuju dengan menyatakan sumber rujukan bagi istilah tersebut.
Arahan kepada peserta:
Hasil aktiviti perlu dimuatkan dalam glosari. Contoh seperti di bawah:
Strategi:
                                                                        
Definisi:

Sumber:


Monday, 25 February 2013

AKTIVITI ISNIN 25 FEBUARI 2013

JADUAL AKTIVITI MINGGU KEDUA
25/2/2013 HINGGA 1/3/2013

SELASA 26/2/2013
KAJIAN TINDAKAN 
L430
RABU 27/2/2013
SESI BERSAMA PENGARAH 
8.00 PAGI 
AUDITORIUM
RABU 27/2/2013
MAKAN MALAM BERSAMA TKPPM
DEWAN BESAR
8.00 MALAM

PERTANDINGAN SUKAN NPQEL
KHAMIS 28/2/2013
GELANGGANG
KHAMIS 28/2/2013
TAKLIMAT PENANDAARASAN 
8.15 MALAM
AUDITORIUM